Temel kural olarak yönetim planının değiştirilmesi için oy çoğunluğu tek başına yeterli olmayıp kat
malikleri kurulundaki bütün kat maliklerinin beşte dördünün olumlu oyu gereklidir. Toplu yapılarda
gerçekleştirilecek yönetim planı değişikliklerinde ise toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri
bağımsız bölümlerin beşte dördünün oyu gerekecektir.