Pazar Analizi

Pazar Analizi Değerleme Hizmetlerimizi İnceleyebilirsiniz.

PAZAR ANALİZİ

Pazar Analizi Raporlama Hizmetleri

Pazar analizi, bir gayrimenkulün etkileşim alanı içerisindeki ilişkileri gözetilerek tanımlanması, bu doğrultuda talep ve arzın yorumlanarak raporlanması konusunu içerir. Bir gayrimenkule mevcut Pazar içerisinde yatırım yapılmadan önce gayrimenkulün türü, konu veya bölge ile ilgili olarak temel bilgi, istihbarat, potansiyel risk ve kar beklentileri, müşteri adayları ve rakip yatırımlar-yatırımcılar hakkında bilgi toplama, analiz ve sonuçları değerlendirme sürecidir.

Elde edilen tüm bulguların derlenerek bir rapor haline getirilmesi sonucunda alınan kararın piyasa ile doğru bir şekilde örtüşmesi ve yatırımın minimum yanılma payı ile gerçekleşmesi  en büyük hedeftir. Bu nedenle pazar analizi küçük büyük tüm ölçeklerdeki gayrimenkul yatırımcıları için ciddi önem arz etmektedir. Hem pazar analizi başlığı altında verilen hizmetlerin detayı,  hem de bu hizmetlerin gerçek piyasaya en uygun formda yapılması planlanan yatırımların gelecek hedeflerindeki  kâra ulaşabilmesi için oldukça önemli bir katkı unsurudur.

Pazar analizi raporu  sonucunda değerlendirilen nihai sonuçlar ve kabuller finansal ölçekteki gelecek öngörülerinde kullanılmak üzere yatırımcı açısından oldukça önem arz etmektedir.

PAZAR ANALİZİ  BAŞLIĞI HANGİ ÇALIŞMALARI İÇERMEKTEDİR ?

  • Yatırıma konu olan bölgenin detaylı olarak demografik, sektörel ve yapısal olarak analiz edilmesi
  • Yatırıma konu olan projenin en kârlı-verimli ve en kârsız-verimsiz kısımlarının detaylı olarak ele alınarak senaryolar üretilmesi, projede hedeflenen pazar ihtiyacının detaylı olarak analiz edilmesi
  • Belirlenen bir sektörün geçmiş durumu ve gelecek için öngörüleri ve projeksiyon sunumları.
  • Fizibilite için gerekli yer seçim ve konum analizleri, bu doğrultuda yapılan araştırmaların raporlanması ve değerlendirilmesi.
  • Yatırıma konu olan gayrimenkulün yada projenin SWOT analizinin yapılarak tüm detayları ile güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditleri ve fırsatlarının ele alınması
  • Çalışma bölgesinde, projeye muadil olan yatırımların detaylı şekilde incelenip analiz edilerek eksikliklerinin, yarattığı farklılıkların ve bunlardan doğabilecek fırsatların öngörülmesi ve bu öngörülerin bölgedeki arz ve talep dengesi içerisinde değerlendirilmesi
  • Yer seçim süreçleri sonrasında yatırım stratejileri ve proje geliştirme süreçleri.
  • Yatırım sonrası bölgesel, sektörel, ulusal pazar kapsamında risk analizleri ve tahmin senaryoları. Yatırımın sonrasında periyodik olarak analiz edilerek mevcut pazar içerisindeki payının kontrol edilmesi.

Bu konular ölçeğinde yapılacak etkin bir pazar analizi raporu ile tespit edilecek ihtiyaçlar ve müşteri beklentileri ile yatırım en doğru şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu çalışmanın eksik yahut yanlış çıkarımlar ile yapılacak yatırımın,  zarara ve kayıplara neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Bahsettiğimiz başlıklarda şirketimiz,  uzman kadrosu ile geniş bir yelpazede, piyasa analizlerinin doğru tespiti ve yatırım ile ilişkilerini temel alarak, yatırımcı hedefleri doğrultusunda, mevcut piyasa en yakın ve en doğru biçimde stratejik kararları almayı amaçlamaktadır. Pazar analizi raporları ile yatırımcılara portföylerini genişletmek ve en doğru biçimde kullanabilmek adına hizmet vermekteyiz.