Pazar Analizi

Pazar Analizi Değerleme Hizmetlerimizi İnceleyebilirsiniz.

In-House Sales Training

Pazar Analizi Raporlama Hizmetleri

Pazar analizi, bir gayrimenkulün etkileşim alanı içerisindeki ilişkileri gözetilerek tanımlanması, bu doğrultuda talep ve arzın yorumlanarak raporlanması konusunu içerir. Bu raporlama sonunda çıkan nihai sonuçlar ve kabuller finansal ölçekteki gelecek öngörülerinde kullanılmak üzere yatırımcı açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda;

  • Belirlenen sektörün geçmiş durumu ve gelecek için öngörüleri ve projeksiyon sunumları.
  • Fizibilite için gerekli yer seçim ve konum analizleri, bu doğrultuda yapılan araştırmaların raporlanması ve değerlendirilmesi.
  • Firma yer seçimleri sonrası yatırım stratejileri ve proje geliştirme süreçleri.
  • Yatırım sonrası bölgesel, sektörel, ulusal pazar kapsamında risk analizleri ve tahmin senaryoları.

Bahsedilen başlıklarda şirketimiz, uzman kadrosu ile geniş bir yelpazede, piyasa analizlerinin doğru tespiti ve yatırım ile ilişkilerini temel alarak, yatırımcı
hedefleri doğrultusunda stratejik en doğru kararı almayı amaçlayan raporlamalara imza atmaktadır.