Ticaret Sicili Bilgileri

  • Mersisn no : 09250390060015

  • Ticaret sicil NO : 603156-0

Ticaret Sicili Gazetesi Yayınları & Şirket Ana Sözleşmesi

5 Yıllık Finansal Rapor

Ortaklık, Yönetim ve Organizasyon Yapısı

Ortak Hisse Oranı Ünvanı
Mehmet Hikmet Soysal %50 Yönetim Kurulu Başkanı
Mete Gülbaş %50 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı