2002 Yılından Günümüze;

Türkiye’nin önde gelen banka ve finans kurumlarına hizmet vermekteyiz. Özel sektörden bir çok firma için de aynı kalitede hizmet sağlıyoruz. Bizim için değerlisiniz.

Vizyon Sunum Dosyamız PDF
Vizyon Sunum Dosyamız PPS

BİZ KİMİZ

Şirketimiz, 17.10.2006 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi vb. kuruluşlara ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerleme raporları hazırlamak, gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkullerin kira rayiç bedellerini tespit etmek, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje ve yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur.

Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 28.02.1995 tarih ve B.02.1.SPK0.15.107-4798 sayılı yazısına istinaden SPK mevzuatı çerçevesinde 08.02.2007 tarih ve 5/106 sayılı Kurul Kararı ile değerleme hizmeti verecek Şirketler listesine alınmıştır. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 03.03.2010 tarihli ve 3577 sayılı Kurul Kararı’yla Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’ ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi vermiştir.

Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul’da konumlu firmamız, yine aynı konumda Genel Müdürlük ve Marmara Bölge Müdürlüğü, Ankara İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, İzmir Ege Bölge Müdürlüğü, Antalya Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Samsun Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Malatya Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü olmak üzere tüm Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

Vizyon Taşınmaz Değerlerme & Danışmanlık A.Ş

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine 08.02.2007 tarih, 5/106 sayılı kurul kararı ile alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 03.03.2010 / 3577 tarih sayılı kurul kararı ile BDDK Lisansı almıştır.

20.07.2022 tarihli RICS  (Royal Institution of Chartered Surveyors) bildirimi ile, MRICS ünvanlı dört yöneticimiz ile birlikte, akreditasyon sürecimiz tamamlanarak şirketimiz Uluslararası RICS Lisansına sahip, “RICS Standartlarınca Regüle Edilmiş Değerleme Kuruluşları” listesinde yer almıştır.

Şirketimiz, TURKAK tarafından verilmiş 9001-2008 ISO Sertika Belgesine sahiptir.

Zurich Sigorta tarafından Gayrimenkul Değerlemesi Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi yapılmış olup, olay başı 500.000 TL ve yıllık toplamda 5.000.000.-TL teminat limitlidir.

CPA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

LideBİR – Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği

Vizyonumuz

Türkiye’de “Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık” alanında bağımsızlık ve tarafsızlıktan
ödün vermeden eğitimli ve deneyimli kadrosu ile sektörde öncü bir şirket olmak.
Vizyon GD

Misyonumuz

Firmamızın, kurulduğu günden bu tarafa gayrimenkul değerleme faaliyetlerini yürütürken; mevzuatlara ve mesleki yeterliliklere uygun,
tarafsızlıktan ödün vermeyen, güvenilir, kaliteli ve hızlı hizmeti birlikte sunan, hizmet sunduğu karar mekanizmalarına, risk yönetim operasyonlarında
ihtiyaç ve beklentilere;

“Mevzuatlar, Mesleki Etik Kurallar ve Standartlar” çerçevesinde çalışarak cevap veren ve en doğru kararın alınmasına yardımcı
olan, müşteri memnun ve tatminiyetini sağlarken olası riskleri asgariye indirerek, ekonomi dünyasına değer katan kadrosunun gelişimine fırsat
tanıyarak bunu destekleyen sürekli iyileşmeyi iş süreçlerine yansıtan bir kurum olarak çalışmayı benimsemiştir.
Vizyon GD

Organizasyon Şeması

DIŞ KAYNAKLI HİZMET ALINAN FİRMALAR

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş
Hukuk Danışmanı – Ercan Hukuk Bürosu Av. Fikret Ercan
Mali Müşavir – Kozmos
Bilgi İşlem – Gökkuşağı Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş
Yazılım – 7 Aralık Bilişim & Mühendislik – Key Yazılım Çözümleri A.Ş.
Web Tasarım – ATİ Medya
Belgelendirme – Meyer

HİZMET VERİLEN İLLER

Şirketimiz Genel Müdürlüğü Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul Genel Müdürlük ve Marmara Bölge Müdürlüğü, Ankara İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, İzmir Ege Bölge Müdürlüğü, Antalya Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Samsun Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Malatya Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü olmak üzere toplam 74 ildeki personelleri ile tüm Türkiye’yi kapsayan bir hizmet ağına sahiptir.

BÖLGE YAPILANMAMIZ

Online Değerleme Formu

Değerleme Formu

Bize Ulaşın: (0216) 445-9303