Tesis Değerleme

Tesis Değerleme Hizmetlermizi İnceleyebilirsiniz.

Enerji Üretim/Depolama Tesisleri Değerleme Hizmetleri

Enerji üretim stratejileri; artan ihtiyaçlara yönelik olarak sistematik, verimliliği ve sürdürülebilirliği öne alan bir planlama içerisinde yürütülmesi ülke ve dünya ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir.
Teknolojiye bağlı olarak devamlı güncellenen koşullarda enerji üretimi yatırımlarının, değer tespiti ve fizibilite çalışmalarının, objektif bir şekilde, günümüz ekonomik koşullarına ve uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak yapılması oldukça önemlidir.
Enerji üretim kompleksleri; inşaat birimleri, makine envanteri, yasal antlaşmaları, işletme lisansları, nakil altyapısı ve iletim hatları ile bir bütün olarak incelenir ve tüm bu yatırım maliyeti ile gelir nakit akışları çerçevesinde yorumlanarak değer tespitleri yapılır. Şirketimizde makine, gayrimenkul ve fizibilite konusunda uzmanlaşmış kadro ile tüm enerji tesisi çeşitlerinin raporlaması yapılmaktadır.