Yabancılar için Değerleme

Yabancılar için Değerleme Hizmetlerimizi İnceleyebilirsiniz.

Yabancı Uyruklu Kişilerin Taraf Oldukları Satış İşlemleri İçin Değerleme Raporu Hizmeti

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından 22.10.2020 tarihinde yayınlanan 2020/5(1905) sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere herhangi bir şekilde alıcı/satıcı taraf oldukları tüm satış işlemleri için taşınmaz değerleme raporu düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Taşınmaz Değerleme Dairesi  tarafından tanımlanan işlemler için talep edilen değerleme  raporları, kurumun belirlediği rapor formatı form kullanılarak hazırlanmakta ve Formda yer alan bilgiler, Uluslararası Değerleme Standartları (UDES) ve Türkiye Değerleme Uzmanları  Birliği  tarafından  yayınlanan  TUDES-310 Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzunda  belirlenen  normlara  uygun  olarak  düzenlenmesi  ve  değerleme raporunun  tüm  içeriği  ile  ilgili  olarak  ortaya  çıkabilecek  her  türlü  cezai  ve  hukuki  sorumluluğun değerleme raporunu düzenleyen kişi ve kuruluşlarda olduğu yönünde raporda ayrıca belirtme yapılması sağlanacaktır.

Bu bağlamda yabancıya satış işlemlerinde doğru tespit, sorumluluk bilinci ve tarafsızlık ilkeleri oldukça önem arz etmekte, bu hususta değerleme firmalarına büyük sorumluluk düşmektedir. Firmamız  uzman kadrosu ile en kısa sürede en doğru tespitler ile yaptığı raporlamalar sonucunda devlete karşı olan bu sorumluluğunu mesleki etik ve ahlak çerçevesi içerisinde yerine getirmektedir.