Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Değerleme Hizmetlerimizi İnceleyebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Raporlama Hizmetleri

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile yasal altyapısı oluşturulan ve Türkiye’nin uzun süre gündeminden düşmeyecek olan “Kentsel Dönüşüm” kavramı ile kanun kendi içerisinde amacını: “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek” şeklinde açıklamaktadır.

Bu sayede ülkemiz genelinde; kentler ve köyler olmak üzere, tüm yerleşimlerde yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış, hayati risk taşıyan yapıların yıkılması ve devletin sağladığı dönemsel avantajlar da kullanılarak yeniden inşası öngörülmektedir. Bu noktada mülk sahipleri, farklı konu başlıkları altında bir çok bilinmeyenle karşı karşıya gelmektedir.

Bu noktada ekibimiz, kentsel dönüşüm başlığı altındaki tüm hususlar hakkında hazırladığı raporlar ile develetimiz ve vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir. “Kentsel Dönüşüm” kavramı altında firma olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır.

-Mevcut durum analizi ve değer tespit raporlarının hazırlanması.

-Kat mülkiyet kanunun 3. maddesi gereği arsa payının yeniden düzenlenmesine yönelik raporların hazırlanması.

-Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün istemiş olduğu arsa payının satışına yönelik Bakanlık Değerleme Raporlarının hazırlanması.

-Mevcut proje şerefiyelendirme raporlarının hazırlanması.

-Yeni proje (Avan Proje) şerefiyelendirme ve konumlandırma raporlarının hazırlanması.

-Yeni proje fiyat analizi ve değer tespit çalışmalarının yapılması.

-Gayrimenkuller arası kıyaslama raporlarının hazırlanması.

-Kentsel dönüşüm alanlarında katılım payı oranı ve dağıtım değerlerinin hesaplanması.

-Hak sahipliklerinin belirlenmesi.

-Proje Geleceğine Yönelik Projeksiyon ve Senaryo sunumu.

-Kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin veri bankası ve dönüştürme modeli geliştirilmesi.