Etkin ve Verimlilik Analizi

Etkin ve Verimlilik Hizmetlerimizi İnceleyebilirsiniz.

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi Raporlama Hizmetleri
(Highes Best Use- HBU)

En etkin ve verimli kullanım; bir taşınmazın yasal izne tabi, fiziken mümkün, finansal açıdan gerçekleştirilebilir, makul biçimde olası ve en yüksek değer ile sonuçlanan kullanım tespiti olarak tanımlanır.

Gayrimenkuller kullanım fonksiyonuna göre; fiziki yıpranma, marka sıradanlığı, teknolojik eskime, küresel yahut bölgesel değişimler, sosyo-demografik yapı değişikliği, bölgesel üst ve alt yapı değişiklikleri, yatırımcı portföyü değişimi ve benzeri öngörülemeyen sebeplerin bir veya birkaçının birlikte gerçekleşmesi sonucunda gelir kaybına uğrayabilir, potansiyel verimlerinde düşüş yaşanabilir.

Bu nedenle en etkin ve verimli kullanım analizleri, gayrimenkullerin potansiyellerini en verimli şekilde kullanarak en yüksek faydayı elde etme konusunda en önemli raporlama çeşididir.

Bu manada uzman ekibimiz; geniş bir perspektifte, piyasa analizlerinin doğru tespiti ve yorumlanması, sektörel yeniliklerin güncel takibi gibi konuları temel alarak, gayrimenkulün analizi ve potansiyelini ortaya koymayı ve amaç-hedef doğrultusunda bu tespitleri harmanlayarak yatırımcıyı sonuca ulaştırmayı hedefler.