İnsan Kaynakları

Ekibimize Dahil Olmak İster misiniz? Lütfen Kariyer Formunu doldurunuz.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Şirket stratejileri doğrultusunda, verimliliği arttırarak, dinamik, öğrenmeye açık, ben yerine biz diyebilen ve tercih edilen bir şirket olmayı hedefler.

Vizyon A.Ş., motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlarıyla fark yaratarak varlığını sürdürmeyi amaçlayan bir şirket politikası izler.

İnsan Kaynakları Politikamız

Vizyon A.Ş. , hedeflerine ulaşırken en değerli kaynak olarak şirketine bağlı nitelikli insan gücünü ön planda tutar.

Vizyon A.Ş.

 • Şeffaflık, Dürüstlük, Müşteri Memnuniyeti ve Çalışanların Mutluluğu değerlerini ön planda tutarak, yönetimin her adımda bu değerleri benimseyen çalışanları ile yola devam etmeyi hedefler.
 • İnsan Kaynağındaki verimliliğe önem veren ve yalın bir organizasyon yapısına sahip olan Vizyon, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir yapıda hareket etmeyi benimser.
 • Gelişen koşullara uygun ve değişen süreç yönetimi politikalarını takip eden İK sistem ve uygulamalarını kullanan Vizyon, çalışanına vermiş olduğu değerin önemini kurmuş olduğu yapısı ile de göstermektedir.

İşe Alım Süreçleri

 • Vizyon, çalışanların potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Şirket hedeflerine ulaşmada değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendirilmesine özen gösterir.
 • İşe alım süreçlerinde; başarı ve sonuç odaklılık, takım çalışması, kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirerek katma değer yaratabilecek yetkinlikleri ön planda tutar.
 • İşin gerektirdiği titiz ve önemlilik ile objektif ve adil bir değerlendirme yapar.
 • Çalışanların çalıştıkları birimin hedefleri ve kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayıp, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratır.
 • Çalışanların geri bildirimine önem verir ve uygun ortamı sağlar.
 • Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için gerekli tüm eğitim ve gelişim imkanlarını sunar.

Yukarıdaki hedef ve ilkeler doğrultusunda Vizyon İnsan Kaynakları Politikamızı şu şekilde hayata geçiririz:

Doğru İşe Doğru İnsan

 • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek, doğru iş için doğru zamanda doğru insan kaynağını kurum kültürüne kazandırmak.
 • Verimli İnsan Kaynakları politikası ile rekabet gücünü arttırmak.
 • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı ile yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak.
 • Her çalışan için eşit çalışma imkanları sağlamak.

Gelişen- Öğrenen Organizasyon

 • Çalışanların kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini ön planda tutarak desteklemek.
 • Mevcut çalışanların verimlilik, kalite, analitik düşünme ve yönetim uygulamaları gibi konularda sürekli gelişimini sağlamak.
 • Hedef odaklı yönetim modeliyle çalışanların verimliliğini arttırmak.

Motivasyonu Yüksek Mutlu Çalışan

 • Çalışan memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak.
 • Şirket içinde “ben” yerine “biz” kültürünü oluşturmak.
 • Çalışanlar ile etkin bir iletişim sağlayarak motivasyonu arttırmak.
 • Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren bir yapı sağlamak.
 • Çalışanlar için şeffaf ve adil bir yönetim politikası izleyerek şirkete bağlılıklarını arttırmak.
 • Çalışanlarda kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak.

Yetenekleri Keşfeden- Değerlendiren

 • Ortak hedefler için sorumluluk bilinciyle hareket edip, karşılıklı güven ve iletişime dayalı bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Farklı düşüncelere yer veren katılımcı yönetim politikası sürdürmek.
 • Çalışan başarısı ve yaratıcılığını teşvik eden sistemler geliştirerek yeni fikirlerin oluşmasını sağlamak.
 • Çalışanların organizasyon yapısı içinde görevlendirme ve rotasyon uygulamalarını arttırmak.

Önce İnsan

 • İş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve sürdürülebilir kılmak.

Nitelikli İşgücü Kazandırma

 • Vizyon, çalışanların potansiyellerini etkin olarak kullanabileceği ve hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde yetkilendirilmesine önem verir.
 • İşe alım süreçlerinde doğru işe doğru insan yaklaşımı ile başarı ve sonuç odaklı düşünebilen, gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın çalışanları bünyesine katar.
 • İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinlikleri ön planda tutarak adil bir değerlendirme yapar.
 • Çalışanların çalıştıkları birimin hedefleri ve beklentileri doğrultusunda uygun iş ortamı sağlar.
 • Geri bildirimle yönetim anlayışına uygun hareket eder.

İşe Alım Süreci ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Vizyon, yeni mezun ve deneyimli adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun nitelik ve yetkinliklerine uygun değerlendirmeler yaparak uygun bulunan adaylara iş teklifi yapar ve aday çalışmaya başlar.

İşe alım sürecinde amaç, kişinin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktadır.

Şirkete yeni katılan çalışanların Vizyon ailesine hızlı adapte olmalarını sağlamak için İşe Uyum Oryantasyon Programı düzenlenir.

Bu program dahilinde;

 • Vizyon Anayasası,
 • Şirket tanıtımı, strateji ve hedefleri
 • İşe uygun tanıtım ve bilgilendirmeler ve Uyum Oryantasyon eğitimi yapılır.

İyi bir Kariyer Hedefi için Vizyonu Seçin

Vizyon A.Ş.

İnsan Kaynakarı
vizyon@vizyongd.com

Kişisel Bilgiler

CV

Choose File

Cv nizi bize mail atabilirsiniz.