Tapu alım satım harcı, tapuda işlem yapılacak olan gayrimenkul ile ilgili beyan edilen alım/satım tutarı
üzerinden hesaplanır. Yani tapuda 100 bin TL satış tutarı beyan edilen bir gayrimenkulün 2 bin TL
alıcının, 2 bin TL de satıcının sorumluluğunda olmak üzere 4 bin TL tapu harcı tahsil edilir.