Emlak alım satımında harç, satış bedeli asgari beyan değerinin altında olmamak kaydı ile alıcı ve satıcı
için ayrı ayrı satış bedelinin %2'si kadardır. Kentsel dönüşüm yasası kapsamındaki mülklerin satışında
tapu alım satım harcı ödenmemektedir.