TAKS, Taban Alanı Katsayısı anlamına gelmekte olup, arsa üzerine inşa edilecek yapının taban alanını
belirleyen değerdir.
İmar planında yer alan TAKS değeri ile arsa metrekaresinin çarpımı sonucunda, bina tabanının
maksimum alanı belirlenmiş olur. Buna göre TAKS değeri 0.35 olan 1000 metrekarelik bir arsada taban
alanının hesaplanması şu şekilde olur;
1.000m2 * 0.35 = 350 m2
TAKS hesaplanırken, yangın merdivenleri, açık havuz, açık otopark, asansör boşlukları ve iç bahçeler
TAKS değerine dahil edilmez.