6306 Sayılı Kanun'un 2. maddesine göre riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü
tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak
tespit edilen yapıyı ifade eder.