Kuru mülkiyet sahibinin gayrimenkulden istifade hakkı yoktur. Ancak kuru mülkiyet olarak ve intifa hakkı
devam etmek kaydı ile gayrimenkulün satışı mümkündür.