Sahibi şirketler dışında olan bir gayri menkulün işyeri olarak kiralanması halinde kira bedelinden kesilerek
maliyeye ödenmesi gereken peşin vergidir. Kira bedelinin %22 si stopaj olarak kesilir. Stopaj kesilmemiş
kira bedeline brüt kira, kesildikten sonra kalan kısma net kira denir.