Uluslararası Değerleme Standartları'na (UDES) göre “Gayrimenkul Değerleme Uzmanı”
tanımı şu şekildedir:
“Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Varlık Değerleme Uzmanları, Değerleme Uzmanları,
değerleme yapmak ve sonuçlarını raporlamayı iktisadi bir faaliyet olarak yürüten özel bir
meslek grubudur. Meslek erbabı olan değerleme uzmanları oldukça zor eğitim, öğretim ve
ehliyet testlerinden geçmek ve becerilerini göstermek durumundadır. Ayrıca bu kişiler,
Çalışma İlkeleri (ahlaki ilkeler ve yetkinlik) ve mesleki faaliyet standartlarına riayet etmeli,
bunları muhafaza etmeli ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkelerine uymalıdırlar.”

Değerleme işlemi, değerleme uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bu doğrultuda, değerleme
uzmanları, Sermaye Piyasası Kurulu’na bağlı bir kuruluş olan “Sermaye Piyasası Lisanslama
Sicil ve Eğitim Kuruluşu”, tarafından yapılan bir sınav sonucunda eğitim şartlarını
tamamlayarak gayrimenkul değerleme uzmanı veya konut değerleme uzmanı olmaya hak
kazanmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olabilmek için için en az 4 yıllık yükseköğretim
düzeyinde mezun olunması gerekmektedir. Konut Değerleme lisansına sahip olabilmek için
ise en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması gerekmektedir.
Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınav konuları
 Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
 Gayrimenkul Değerleme Esasları
 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
 Gayrimenkul Mevzuatı
Başlıklarından oluşmaktadır.
Konut Değerleme Lisansı almak isteyen adaylar ise bu 4 konu içerisinden, “Dar kapsamlı
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” ile “Gayrimenkul Değerleme Esasları”
konularından sorumlulardır.
Lisanslama sınavlarından başarılı olmak için; sınav konularının her birinden 100 üzerinden en
az 50 alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60
olması, gerekmektedir.
Lisanslarını alan değerleme uzmanları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği “TDUB” üyesi
olduktan ve gerekli tecrübe süreçlerini tamamladıktan sonra lisanslı değerleme
kuruluşlarında hizmet vermeye başlarlar.