Karot, silindire benzeyen kesici bir makine ile beton donatı sisteminden numune alınma işlemidir.
Betonarme sistem silindir şeklinde delinir. İnşası tamamlanmış yapılarda bu işlem gerçekleştirilerek,
donatı elemanlarının kalitesi ve yapısı değerlendirilerek yapının yaklaşık olarak ne kadar süre sağlam
kalacağı ve depreme dayanıklılığı ölçülür. Karot alımı, yapıya zarar verebilecek bir yöntemdir. Bu sebeple
yapıya en az zarar verecek, yapıyı riske atmayacak ve mühendislerin hesaplamalarına uygun olacak
şekilde alınmalıdır. Yapının ve yapı gücünün taşıyıcılığını etkilemeyecek noktalar seçilmeli ve o
noktalardan numune alımı yapılmalıdır. Alınan numuneler uygun koşullarda saklanarak, en kısa süre
içerisinde gerekli testlere tabi tutulmalıdır. Bu testler ve sonuçlar ilgili mühendislerin gözetimi altında
olmalıdır.