KAKS, "kat alanı kat sayısı" teriminin kısaltması olarak karşımıza çıkar. Bu değer bir arsaya yapılabilecek
toplam net inşaat alanı katsaysını ifade eder. Ayrıca KAKS terimi emsal ile aynı anlama gelir.
İmar planında belirtilen KAKS değeri ile arsanın alanı çarpılarak bir arsa üzerinde inşa edilebilecek
yapının maksimum alanına ulaşılabilir. Örneğin bir arsa Kaks 2,50 değerine sahipse, 1.000 m2’lik bir arsa
üzerinde 2.500m2 emsal alanına sahip inşaat yapılabileceği anlamına gelir.