İntifa hakkı sahibi, gayrimenkulün mülkiyetinin veya intifa hakkı devri dışında her türlü istifade hakkına
sahiptir.