Bir gayrimenkulün üzerinde bulunan hacizler satışa engel değildir. Satış, gayrimenkulün üzerindeki
hacizle birlikte yapılır. Yani satışla haciz kalkmaz, devam eder. Fakat kamu hacizlerinde satışa kısıtlama
getirilerek, kamu tarafından haczedilmiş menkul veya gayrimenkuller doğrudan satılamıyor. Kamu
hacizlerinde sadece, kamu haczinin tapu kütüğünden kalkması ile taşınmazların satış işlemi yapılabilir.