Değerleme faaliyeti, kıymet takdirine dayalı işlemler bütününü ifade etmektedir. İngilizce
“Expert” olarak tanımlanmış olan, ülkemizde ise ilk olarak hukuki işlemlerde “Bilirkişi” olarak
yapılan görevin, yönetmeliklere ve yasal düzenlemelere dayanan bir çerçevede
düzenlenmesi ile birlikte “Değerleme Uzmanlığı” bir meslek halini almıştır. Genel bir tanım
olarak “Eksper”, hukuki süreçlerde ise halen “Bilirkişi” tabiri kullanılsa da, “Gayrimenkul
Değerleme Uzmanı” olarak betimlemek en doğrusu olacaktır. Tüm gayrimenkul çeşitleri için
yapılan değer tespiti/değer takdiri işlemlerine kısaca “Gayrimenkul Değerleme” faaliyetleri
denilmektedir.