Gayrimenkul Değerleme raporu, halk arasındaki kullanımı ile ekspertiz raporu, gayrimenkulün konumu,
yaşı, içerisinde bulunduğu fiziki koşullar, gayrimenkulun kat sayısı, yahut bulunduğu ana gayrimenkulda
konumlu olduğu katı, konumu ve cephesi, ulaşım olanakları, mülkiyetindeki tapu türü, yasal durumu,
mevcut durumu, sosyal olanakları, alım-satım günündeki piyasa koşulları gibi hususların incelenerek
gayrimenkulün değerinin belirlenmesi ve tüm özelliklerinin bir raporda belirtilmesidir.
Rapor, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) lisans verdiği gayrimenkul değerleme uzmanları ve SPK
Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından hazırlanmaktadır.