Arsa payı, bağımsız bölümün değerinin, ana taşınmazın toplam değerine olan oranı esas alınarak
hesaplanır. Arsa payının değeri hesaplanırken her bir bağımsız bölümün kat irtifakının kurulduğu tarih
itibariyle sahip olduğu piyasa değeri esas alınır.
Arsa payı nasıl hesaplanır?
Arsa payı iki türlü hesaplanabilir.
I. Bağımsız bölümlerin her birinin alım-satım değeri ile ana gayrimenkulün toplam değeri arasındaki
oran,
II. Bağımsız bölümlerin cinsi, bulunduğu katı, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari kullanımı
ve konumu, cephesi ve manzarası, kullanma amacı (konut, işyeri vs.), eklentileri, güneşten
yararlanma, rüzgâr ve diğer dış etkenlerden etkilenme olayı gibi hususlar dikkate alınarak oluşan
şerefiye puanlarına göre ortaya çıkan değerlere göre belirlenmiş oran,

Değer orantılı arsa payı tespiti için örnek vermek gerekirse;
Örnek: 10 bağımsız bölümden oluşacak bir yapıya arsa payı oranlarını belirleyelim.
 Öncelikle bulunduğu kat, büyüklük ve konumu dikkate alınarak değerleme çalışması yapılır.
 Sıfırlarda veya küsuratlarda sadeleştirme/yuvarlama yapılır.

 Sadeleştirilmiş olan bağımsız bölümün değeri pay, ana gayrimenkulün toplam değeri payda kısmına
yazılmak suretiyle arsa payı oranları belirlenir.
1-) Örnek Çalışma;

DEĞER ÇALIŞMASI   ARSA PAYINA DÖNÜŞTÜRME
    * (Bağ.Böl. Değeri / Toplam Değer)
KAT BAĞ.BÖL. DEĞERİ (TL)   PAY / PAYDA
Zemin 1 300.000   30 / 364
Zemin 2 300.000   30 / 364
1.Kat 3 350.000   35 / 364
1.Kat 4 350.000   35 / 364
2.Kat 5 360.000   36 / 364
2.Kat 6 360.000   36 / 364
3.Kat 7 360.000   36 / 364
3.Kat 8 360.000   36 / 364
4.Kat +Çatı 9 450.000   45 / 364
4.Kat +Çatı 10 450.000   45 / 364
  TOPLAM 3.640.000        

2-) Örnek Çalışma;
Şerefiye puanlarına göre belirlenecek arsa payı çalışmaları her bir gayrimenkule özel şekilde hazırlanmakta
olduğundan, genel bir örneklem ile ifade edilmesi güç olan çalışmalardır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime
geçebilirsiniz.