Arsa payının düzeltilmesi davası, arsa payı hatalı ve eksik yazılmış olan kat mülkiyeti veya kat irtifakı
sahipleri, ile bunların mirasçıları tarafından açılabilen bir tespit davasıdır. Yapının inşa edildiği tarih
itibariyle geçerli olan koşullar dikkate alınarak tespit yapılır. Yapı yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme
davası açılamaz.