Arazi en basit ifadeyle imar planı kapsamında yer almayan toprak parçası olarak ifade edilebilir.
Arsa ise ilgili idare tarafından imar planları kapsamına alınarak imar planları hazırlanmış ve imar
uygulaması yapılmış arazi türü olarak adlandırılabilir.