6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesine göre riskli
yapı tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara başvurmak
gerekmektedir.