6306 sayılı yasa kapsamında riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal
kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunun Kararı ile kararlaştırılan alanlardır.