Ruhsat alınmış yapılarda, alan, hacim, kat adedi kontur ve gabari gibi konularda herhangi bir değişiklik
söz konusu ise yapılan tadilat için tadilat ruhsatı alınması gereklidir. Derz, iç ve dış sıva, boya, badana,
oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve
kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak
imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi
değildir.