Şirketlere ait gayri menkullerin kiralanmasında katma değer vergisi uygulanır.