Gerekli lisansları ve tecrübe süreçlerini tamamlamış bir değerleme uzmanının mesleğini icra
ederken yürüttüğü iş faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altında açıklanabilir;
 Gayrimenkul piyasasında oluşan trendleri tespit etmek ve tanımlamak için ilgili
verileri toplamak ve analiz etmek,
 Piyasa koşulları veya eğilimlerini analiz etmek,
 Değerleme raporlarında kullanmak ve raporu en anlaşılır şekilde üretmek üzere
mülklerden iç ve dış fotoğraflar almak
 Alışveriş merkezi, eğitim tesis, park, ulaşım bağlantı noktaları, duraklar gibi yakında
bulunan hizmet veya tesislerin mülk değeri üzerindeki etkilerini araştırmak ve
incelemek,
 Bulguları desteklemek için değerleme raporlarında kullanmak üzere görseller
oluşturmak
 Gelecekteki değerleri etkileyebilecek faktörleri dikkate alarak, mülklerin yer aldığı
arazi ve mahalleleri değerlendirmek,
 Mülk değerlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak için ilçe arazi değerleri ile
yakındaki mülkler hakkında satış bilgileri toplamak,
 Tapu ve imar mevzuatlarının değerleme konu mülkü ilgilendiren kısımları hakkında
tespitler ve yorumlar yapmak,
 Finansal matematik araçlarını, Amortisman, ikame maliyetleri, benzer mülklerin
değer karşılaştırmaları ve gelir potansiyeli gibi faktörleri dikkate alarak mülkiyet
değerlerinin nihai tahminini hesaplamak,
 Mülk değerlerini tahmin eden, tahminlerin yapıldığı yöntemleri özetleyen ve
değerlendirme standartlarını karşılayan yazılı raporlar hazırlamak,
 Değerleme raporlarının gizlilik esasıyla arşivlenmesini sağlamak.