Emlak vergisine esas değerlerin tespiti, Emlak Vergisi Değer Takdir Komisyonları tarafından
yapılmaktadır. Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün niteliğine göre, konut, arsa, arazi ve iş yeri gibi alt
türlere ayrılıyor. Büyükşehir statüsüne sahip illerde emlak vergisi oranları büyükşehir niteliği olmayan
illerin iki katı yüksek olarak uygulanıyor.
Emlak vergisi oranı büyükşehir statüsündeki illerde binde 2; büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde
ise binde 1 oranı üzerinden hesaplanmaktadır.
İşyerlerine ait emlak vergisi büyükşehirlerde binde 4; büyükşehir niteliğine haiz olmayan illerde ise binde
2 oranıyla uygulanıyor.
Arazi niteliğindeki gayrimenkuller için büyükşehirlerde binde 2, diğer belediyelerde ise binde 1 oranında
vergi uygulanırken, arsalar için büyükşehirlerde emlak vergisi oranı binde 6, diğer şehirlerde ise binde 3
olarak hesaplanıyor.