Devre Mülk, yılın belirli döneminde (15 günden az olmaması kaydıyla) kullanılmak üzere satın alınan
gayrimenkulü ifade etmektedir. Devre mülk sahiplerine tapu üzerine tescil edilerek kullanım hakkı verildiği
için, devre mülk kullanımında devre tatillerde uygulanan (29 yıl, 49 yıl vs.) zaman sınırlaması yoktur. Tapu
sahibi ilgili devre mülkü satma, devretme, kiraya verme veya miras bırakma hakkına sahiptir.