Makine Değerleme Hizmetleri

Makine değerleme nedir?

Makine değerleme, endüstriyel üretim hatları ve bu üretim faaliyeti içerisinde yer alan ana ve yardımcı makine-ekipmanlar, taşıt araçları, iş makineleri, kara, hava, deniz araçları, ofis mobilya ve demirbaşları vb. maddi duran varlıkların gerekli analiz ve değerlemenin amacına uygun yaklaşımlarla pazardaki değerinin belirlenme sürecidir.

Makine değerlemeye konu maddi duran varlıklar ekonomik ömürleri, fiziki yıpranmaları, taşıdıkları teknolojik-ekonomik demodelik riskleri açısından değerleme yaklaşımları ile birlikte diğer taşınmaz türlerinden belirgin bir şekilde ayrılmaktadır.

Makine ekspertiz raporu neden yapılır? Hangi şartlarda ihtiyaç duyulur?

 • Firmaların iş yerinde mevcut makine parkının değer tespiti veya yıllık üretim ve tüketimlerini tespiti,
 • Makinelerin alım ve satım sırasında mevcut oluşabilecek olumsuz durumların tespiti,
 • Sigorta değerinin tespiti,
 • Makineler herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından teminata alınmak istendiğindeki piyasa değer tespiti,
 • İcraya konu veya mahkemeye konu makinelerin, bilirkişi raporlarına itiraz haklarını kullanmak için yaptırılmak istenilen özel tespitler,
 • Hammadde değer tespitleri,
 • Makinelerin kira değerlerinin tespitleri,
 • İcraya konu makinelerin tespitlerinde, bilirkişi heyetine eşlik etmek ve makinelerin bulunduğu mahalde doğru tespitlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Mahkemelere bilirkişi raporları hazırlanması,
 • Firmalara satın alma öncesi sunulan Proforma Faturanın kontrol edilmesi amaçları ile makine ekspertiz raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Makine değerleme raporları nerede kullanılır?

Makine değerleme raporları bankalar ve finansal kuruluşlarda teminata konu olma aşamasında, KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) ‘a sunulacak olan firmaların makine tespitlerinde, firmaların kendi bünyesinde bulunan makinelerin tespitlerinin yapılmasında, mahkemelerde, bağımsız denetim kuruluşlarında kullanılabilmektedir.

 

Makine değerleme raporunun püf noktaları

Değerleme işlemlerinde yasallık unsuru her zaman önem arz etmektedir. Makine değerlemelerinin yasal değer arz etmesi için söz konusu makinenin mülkiyet haklarının koşulsuz; rehin, hibe olmaksızın malike ait olması gerekmekle birlikte, bu analizlerin muhasebe kayıtları üzerinden doğru tespit edilmesi gerekmektedir. 2017 yılına kadar rehinli makineler Ticaret Odalarına kayıt edilmekteydi ancak, 31.12.2017 tarihi sonrasında Tares sistemine kayıt ettirilmekte ve bu sistem üzerinden makineler üzerindeki rehin durumu tespiti yapılabilmektedir.

Makine değerlemelerinde teknik olarak ise aşağıdaki özelliklere dikkat edilmektedir.

 • Yaşları,
 • Kapasiteleri,
 • Malzeme Kalitesi,
 • Dayanıklılık,
 • Menşei,
 • Teknik Özellikleri,
 • Piyasadaki yer edinip edinmediği,
 • Birincil ve İkincil el değerleri,
 • Marka, Model ve Tipleri,
 • İkinci el durumunda talep durumu
 • Muadili makinelere göre üstünlük ve zayıflık durumları
 • Periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı,
 • Fonksiyonellikleri,
 • Farklı sektörlerde kullanılıp kullanılmadığı,
 • Korozyon durumu,
 • Yedek parça bulunabilirliği,
 • Teknolojik olarak verimlilikleri.

 

Makine değerleme raporlarında kullanılan yöntemler

 • Adil Piyasa Değeri,

Genel algılar doğrultusunda hem alıcının hem de satıcının uzlaşabileceği fiyat denge noktasıdır. Başka bir deyişle adil piyasa değeri alıcı ve satıcının herhangi bir baskı altında kalmadan anlaşabildiği tahmini satış bedelidir.

 • Acil Piyasa Değeri,

Mevcut piyasa koşullarında adil değeri(piyasa değeri) üzerinden ivedi bir biçimde indirimli olarak ortalama 1 aylık süre zarfında iskontolu olarak satış görebilecek el değiştirme bedeline acil piyasa değeri denilmektedir.

 • Maliyet Yöntemi,

Belirli bir makinenin satın alınması yerine kişinin o makinenin birebir aynısını ya da aynı yararı sağlayacak başka bir makineyi inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Bu olasılık üzerinden oluşacak olan maliyetleri hesaplamaktadır.

 • Emsal Karşılaştırma Yöntemi,

Bu yaklaşım benzer makinelerin satışını veya ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan bir makine, açık piyasada gerçekleştirilen benzer makinelerin satışlarıyla karşılaştırılır.

 

 • Gelir Yöntemi

Gelir yöntemlerinde, Makinelerin değerleri ile getirmeleri beklenen gelirleri arasındaki ilişkilerin analizi yoluyla değer tahmini yapılır. Bu yöntemde makinelerin gelir ve gider tahminlerinin doğru olarak yapılması, gelirin değere dönüştürülmesi için gerekli olan kapitalizasyon oranı veya çarpan katsayılarının seçimi ve uygun kapitalizasyon yönteminin saptanması gerekmektedir.

 

Şirketimiz bünyesinde yer alan, kendi alanlarında tecrübeli SPK Lisanslı mühendis ekibimiz ile Türkiye ve Yurtdışında makine ve tesis konusunda hizmet verilmektedir. Uzman ekibimiz ile firma olarak, makine başlığı altında hazırladığımız raporlar aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır.

-Tesis Değerlemesi

Endüstriyel üretime konu tüm sektörlerde yer alan makine-ekipmanların değerlendirilmesinin yanı sıra Otomotiv Sanayisi, Sağlık ve İlaç, Taşımacılık ve Lojistik, Turizm ve Teknoloji şirketlerinin bünyesinde yer alan tüm maddi duran varlıkların bir bütün olarak yerinde değerlendirilmesi işlemidir.

-Makine ve Teçhizat/Varlık Sayım Değerlemesi.

Endüstriyel üretim hatları veya tekil olarak makine ve teçhizatın yerinde görülerek tüm spesifikasyonlar detayında incelenmesi ve elde edilen tüm bilgiler gözetilerek değer takdirinin oluşturulması ve raporlanması işlemidir.

-İş Makinası/Ağır Vasıta/Tarım Aracı/Binek Araç Değerlemesi.

Asfalt-Beton finişeri, ekskavatör, back-hoe yükleyici, forklift, beton pompası, yol silindiri, ankraj makineleri, fore kazık makinesi, vinç , platform, iskele, konkasör vb. iş makineleri yanı sıra traktör, biçer döver, patoz&toplama, balya, hasat, söküm, silaj, eleme gibi tarımsal üretim makinelerinin, demiryolu araçları (lokomotif, yük ve yolcu vagonları) ve binek taşıtların tüm özellikleri kapsamında incelenmesi ve değer takdirinin oluşturularak raporlanması işlemidir.

-Deniz Araçları ve Yüzer Tesis Değerlemesi

Ticari ve yolcu gemileri olmak üzere tüm deniz taşıtları, yüzer maden arama platformları ve dubalar, kendi alanlarında uzmanlaşmış sektör deneyimine sahip mühendis kadrolarımız tarafından yerinde incelenerek görülüp, incelenen tüm belgeler ve görülen özellikler kapsamında değer takdirinin oluşturularak raporlanması işlemidir.

 

-Demirbaş-Tefrişat Değerlemesi

Şirket envanterinde görünen demirbaş ve tefrişatın, özellikleri kapsamında incelenmesi ve değer takdirinin oluşturularak raporlanması işlemidir.

-Makine Satın Alımı Öncesinde Yerinde Ekspertiz Hizmeti

Makine el değişimi öncesinde, şirketler arası teminat anlaşmaları çerçevesinde belirlenen makinelerin yerinde tespitleri ve güncel piyasa durumlarına göre değer takdirlerinin gerçekleştirilerek raporlanması işlemidir.

-Proforma Fatura kontrolü

Proformada yer alan makine satıl alış değerinin, belirtilen teknik özellikler kapsamında incelenmesi ve değer takdirinin oluşturularak proformadaki değer ile karşılaştırılması ve raporlanması işlemidir. –

-Mahkemelere Bilirkişi Raporları Hazırlanması

El değişimlerinde, satın alımlar sonrasında karşılaşılabilecek olumsuz durumlar ile ilgili olarak hukuki süreç başlatmak için, dayanak oluşturabilmesi açısından, ilgili makinenin yerinde tespitlerinin yapılması ve tespit edilen hususlar çerçevesinde hazırlanacak bilirkişi raporlamasının yapılması.