Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Taşınmaz Değerlemesi Daire Başkanlığı, “Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul Ve Esasları” düzenleyen TADEBİS-WEB TAPU uygulamasına 2 Ağustos 2021 tarihi itibariyle pilot bölge Antalya’da başlayacak. Değerleme raporlarının SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları tarafından hazırlanması, onaylanması ve tapu müdürlüğüne gönderilmesi süreçleri elektronik ortama aktarılmıştır.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE DEĞERLEME RAPORU BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

1)  Yabancıların taraf olduğu işlemlerde değerleme raporu talepleri https://webtapu.tkgm.gov.tr/ resmi adresinden veya ALO -181 çağrı merkezi üzerinden yapılır.

2)  İlgilisi tarafından ücreti ödenen değerleme raporu talebi sistem tarafından aynı gün içinde iş dağıtım algoritması ile belirlenen yetkili değerleme kuruluşuna atanır.

3) Talep sahibi değerleme çalışmasının başlangıç ve bitiş sürecindeki işlem aşamalarını Web Tapu üzerinden takip edebilir.

4) Yetkili kuruluş tarafından değerleme raporu hazırlanıp onaylandıktan sonra değerleme raporu 2070 sayılı elektronik imza kanunu çerçevesinden e-imza ile imzalanarak sistem üzerinden web Tapu’ya ve TAKBİS’E aktarılır.

5) İlgilisi raporu Web Tapu üzerinden görüntüleyebilir ve bu aşamada basit yazım hatası mevcutsa sistem üzerinden düzeltme talebinde bulunabilir.

6) İlgililerin değerleme raporunda belirlenen değere ilişkin tereddütlerinin oluşması halinde yeni bir değerleme raporu talebinde bulunabilir.

7)  İlgililer değerleme raporlarının düzenlenmesi esnasında ve sonunda itiraz ve taleplerini Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine (TDUB) bildirebilirler. Birlik gerekli incelemeleri yaparak ilgilisine ve Genel Müdürlüğe bilgi verir. Başvuru, ödeme vb. süreçlerin detaylı anlatıldığı kullanma kılavuzu https://www.tkgm.gov.tr-degerleme-dairesi-baskanligi web sayfasında yayınlanacaktır.

Haberler

Gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kayıt olun