Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Değer bir varlığın para ile ölçülebilen karşılığıdır. Gayrimenkul Değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı nitelik, fayda, çevre, kullanım koşulları gibi belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri anlamına gelir.

Tüzel veya özel kişi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul/gayrimenkullerin değişik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki hak ve mükellefiyetleri konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesi ve rapor haline getirilmesini kapsayan hizmettir. Değerleme işlemi sonucunda elde edilecek bulgular, gayrimenkule ilişkin alınacak kararın temelini oluşturmaktadır.

Değerleme mesleği, borç verme ve teminat amaçlı gayrimenkuller, kamulaştırma, özelleştirme, uyuşmazlık ve mülkiyet davaları, kentsel dönüşüm, sigorta, vergi, gayrimenkul içerikli finansal varlık ve hakların değerlemesi vb. çok geniş ölçekte uygulama alanı bulmaktadır. Gayrimenkul değerlemenin amacı gayrimenkule ilişkin verilen kararlarda planlı bir strateji oluşturmak, mülk sahibine/yatırımcıya maksimum faydayı sağlamaktır.